ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רלט

ב"ה, י"ד כסלו, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הד"ר הירש ליב שי' גורדון

שלום וברכה!

זה זמן רב לא שמעתי מכ', ותקותי שסימן הוא שהכל בסדר.

ועל של עתה באתי להשתתף ולהצטרף לקהל המברכים את כ' בקשר עם יום הולדתו, ולאחל לו אריכות ימים ושנים טובות.

בכבוד ובברכה.

נ.ב. מזמן לזמן יש לי הזדמנות לראות מפרי עטו במכתבי עתים בענינים הנוגעים לרפואת הנפש. ולדכוותי', ובפרט על פי השמור בזכרוני משיחתנו לפנים, למותר להדגיש שרפואת הנפש - בהנוגע לכל נפש בישראל - קשורה במידת ההתקשרות שלה לתורה, עלי' נאמר כי הם חיינו ואורך ימינו, ולקיום מצוותי', עליהם נאמר וחי בהם. ואם בכל אדם בריאות הגוף קשורה בבריאות הנשמה, הרי אצל יהודי הענין הוא מודגש ומובלט ביתר שאת.

אם פרסם לאחרונה איזה ספרים או קונטרסים וכדומה, בטח כמנהגו הטוב ישלחם לספרי' שלנו, ותודה מראש.

ט'רלט

נדפסה בלקו"ש חל"ו ע' 295, והושלמה עפ"י העתקה.

עליהם נאמר וחי בהם: אחרי יח, ה.