ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'רסא

ב"ה, ט' טבת תשכ"ז

ברוקלין.

לוי יצחק

שי'

שלום וברכה!

במענה על ההודעה על דבר יום ההולדת שלך,

ויהי רצון שתהי' שנת הצלחה אצלך בהנהגה טובה, כראוי לבן ישראל שכל אחד מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב, ז.א. לימוד בהתמדה ושקידה ושמיעה לקול הורים ומורים והנהגה טובה בכלל, ועד שתהי' דוגמא חי' לחבריך שי'. וכשרוצים באמת להתנהג באופן האמור - מצליחים.

בברכת הצלחה בכל האמור

מ. שניאורסאהן

ט'רסא

לוי יצחק שי': גרליק, מילנא.