ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שא

ב"ה, כ"ח אד"ש, ה'תשכ"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יואל שי' פרנקל

רח' ועידת קטוביץ 18, תל-אביב

שלום וברכה!

באיחור רב קבלתי מכתבו, בו כותב הצעות שונות בכדי לקדם ולחזק תנועת חב"ד בכלל, ובארצנו הק' בפרט.

והנה בנוגע חלק התכנית שקשור עם פעולות במרחבי העולם, מפני כמה סיבות עדיין לא בא הזמן לגשת לביצוע מפעל זה. אבל בנוגע להסניפים השייכים לתנועת חב"ד באה"ק ת"ו מהנכון שיבוא בדברים בזה עם עסקני אנ"ש - והרי בלאו הכי עומד עמהם בקישור - האם שעת הכושר היא באה"ק להתחיל בפעולה בכיוון סעיפים אלו.

התקוה חזקה שבודאי גם להבא ימשיך התענינותו בכל עניני חב"ד בכלל, ובנוגע לכפר חב"ד בפרט, ויעזור להם בכל האפשריות שלו, כולל גם השפעה על ידידיו ומכריו, שממנו יראו וכן יעשו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.