ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שב

[אד"ש תשכ"ז]

יכול לבקש תל' הישיבה שי' בכלל, אבל לא מאותם הששה שנסעו מכאן בתור שלוחים ובשליחות מיוחדה (ולפלא הספק) לבד באם יהי' מחוץ לזמני הסדר שלהם לגמרי.

ט'שב

מהעתקה. והיא אל מו"ה אבא פליסקין, ששאל אודות ניצול התל' בישיבה גדולה במלבורן לפעילות.

שנסעו מכאן בתור שלוחים: למשך שתי שנים, לבסס את הישיבה במלבורן.