ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שיג

[אור לב' אייר, ת"ת שבת"ת, ה'תשכ"ז]

ותהא בשטומ"צ ולפירות ופי"פ וכו' במשך כל הימים הבע"ל. והרי ת"ת - קו האמצעי עולה בפנימיות הכתר, אשר שם הוא הקהל בתכלית ועד - לאחה"פ .

ט'שיג

מהעתקה, והוא מענה להודעת עריכת התוועדות ב' אייר, ת"ת שבת"ת, במלאת י"ב שנה להתייסדות "צעירי אגודת חב"ד".

ופי"פ: = ופירי פירות.

קו האמצעי עולה בפנימיות הכתר: ראה המשך תער"ב ח"א פקי"ד. ועוד.

לאחה"פ: = לאחדות הפשוטה.