ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שכא

[כ' אייר תשכ"ז]

עפ"ז תוכל ללכת* בער"ח ולאחרי טבילה במקוה באותו יום.

אלא שתוסיף מקודם לזה בעניני כבוד הנפטרת ע"ה [תקון המצבה - באם צורך בזה]. והעיקר: דינגען באיזה מוסד (כולל חב"ד וכיו"ב) שישמרו היאצ"ט שלה וכו'.

ביום הליכתה - תפריש לצדקה לפני ההליכה ולאחרי'.

ט'שכא

מהעתקה, מענה לשאלתה, שלא ביקרה על קבר אמה יותר מז' שנים, ומצטערת מאד אם לא תוכל ללכת. ראה גם לקו"ש ח"כ ע' 647. תורת מנחם - התוועדויות ח"ג ע' 267.