ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שמ

[י"ב תמוז תשכ"ז]

לכל תושבי שכון חב"ד ירושלים

הקהל העם האנשים והנשים והטף שליט"א.

הצלחה רבה בחגיגת ימי הגאולה והשבת שלהם ולקום אדעתי' דרבי' ולקיימן שהרי מלאו ארבעים שנה.

ויהי רצון שבקרוב ממש כל פדויי הוי' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם בביאת משיח צדקנו.

לחיים לחיים ולברכה.

ט'שמ

מהעתקה.

הקהל העם האנשים והנשים והטף: וילך לא, יב.

ארבעים שנה: ראה גם לעיל אגרת ט'שלג, ובהנסמן בהערות שם.

פדויי ה'..על ראשם: ישעי' לה, יו"ד. נא, יא.