ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שנא

[ר"ח מנ"א תשכ"ז]

כנהוג ע"פ דעת הרוב. - מבלי להכריח את המועט, והברירה בידם.

ט'שנא

מהעתקה, והוא מענה אל ראש הישיבה הג"ר מרדכי מענטליק, אודות לימוד המסכתא בישיבות חב"ד בעולם. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקסב. ח"כ ז'תקעב. לעיל ט'סח.

לפי סדר הלימוד במשך השנים, המסכתא שלמדו בשנת תשכ"ח היתה כתובות, והיו איזה ראשי ישיבות שרצו לשנות וללמוד מסכתא אחרת.