ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שנב

[קיץ תשכ"ז]

או במנ"א בימי יא- טו בו או באלול (במשך כל החודש).

ט'שנב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 462, והוא מענה לא' שרצה לקבוע זמן החתונה בחודש מנ"א, שמסיבות לא יכלו לקבוע בחדשים תמוז ואלול.

במנ"א: ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תתקעט.

באלול (במשך כל החודש): ראה גם לעיל חכ"ב אגרת ח'תקט, ובהנסמן בהערות שם.