ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שעב

[אלול תשכ"ז]

כיון שיש בהנ"ל - צירוף ענינים:

שם הסבתא, האם, המדוברת תי', אח מבוגר וכו',

יושיבו ג' רבנים, שבודאי שקו"ט עפ"י שו"ת הצ"צ חאה"ע סקמ"ג דבר המשנה שבן ח"י לחופה כו', פי' חז"ל במ"ע דלדבקה כו', לישא בת ת"ח ולהשיא בתו לת"ח (הלכות דעות ו' ב) ועשית ע"פ אשר יורוך - בשעטומ"צ.

ט'שעב

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 461.

דבר המשנה: אבות ספ"ה.

ועשית ע"פ אשר יורוך: פ' שופטים יז, יו"ד-יא.