ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט'שעז

[תשכ"ז]

לכתבו בענין השמות - יוסיף לעצמו (בעלי' לתורה, בחתימה וכו') שם בלה"ק ומכאן ולהבא יעשהו לעיקר (אף שלפעמים יוכל להשתמש בשלשתם יחד, או בהעיקר וא' מב' השמות דעתה).

ועוד ועיקר - יתנהג ככל המתאים לתמים וה' יצליחו.

ט'שעז

בענין השמות: ראה גם לעיל אגרת ט'עט, ובהנסמן בהערות שם.