ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר מנחם שי' בגין

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מיום ד' בטבת, אישור קבלת מכתבי שלי.

חזקה על ידידנו הנכבד ד"ר יוסף שי' קלאַרמאַן שבודאי מסר למר תוכן שיחתנו, וכבקשתי – בדברים היוצאים מן הלב, ובתוספת תקוה אשר גם מר הוא תמים דיעה עם החוו"ד שאמרתי.

היות ובשבועות האחרונים חל שנוי בכיוון הרצוי, לדעתי, בנוגע הענינים שנגענו בהם בשיחתנו האמורה, הנה באם וכפי התקוה הי' למר חלק בשנוי האמור, תבוא עליו ברכה ועל כל אלו ששיתפו פעולה עמו בכיוון זה, ואוסיף איחולי אשר בודאי לא יסתפקו בשנוי האמור, שאינו אלא בגדר התחלה בכיוון הרצוי, כי אם יוסיפו בהלחץ שלהם וכולי, ויהי רצון שיהי' בהצלחה רבה, שהרי זהו לטובת עמנו בני ישראל בארץ הקדושה ת"ו [ומובן במילא – שזה גם טובתם של בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם].

בכבוד ובברכת הצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.


מר מנחם בגין: אגרות נוספות אליו – לעיל חכ"ב אגרת ח'שצט, ובהנסמן בהערות שם.

תוכן שיחתנו: ברשימתו של ד"ר קלאַרמאַן (נדפסה באלבום "הרבי שלושים שנות נשיאות" ח"ב ע' 37) מספר שרבינו ביקש אותו לשאול את מר בגין – שהי' אז שותף בממשלה – מדוע הרשו קיום הפגנה של תלמידים ערביים נגד עם ישראל בארה"ק.