ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תקעד

ב"ה, בדר"ח מ"ח, תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה שמואל דב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום י"ג תשרי,

ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נעם לי להוודע מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ הר"י שי' ליפשיץ מהצלחת המוסד נתיב אור שבהנהלתו, כן יוסיפו בזה כהנה וכהנה, וזכות הרבות מסייעתן.

בכבוד ובברכה.