ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרל

ימי החנוכה

מרת רחל תחי'

[ רוסית]

[תרגום חפשי]

מאשר הנני קבלת מכתבה, ובעת רצון יזכירו אותה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בהתאם לתוכן מכתבה.

יתן השי"ת, שתהיינה אצלה בשורות טובות בזה, ובכלל בקשר להסתדרות כל משפחתה. ובפרט שראתה נסים כיצד עלה בידה לצאת משם.

בברכה לרפואה ולבשורות טובות.

הנני מצרף העתק ממכתבי לכמה מהבאים משם, ואקוה שהתוכן יעניין אותה, ובמידה מיוחדת, בשים לב לכך שמוצאה מאדמו"ר הזקן.


העתק ממכתבי ראה לעיל חכ"ז אגרת י'קכב.