ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתי

[י"ח סיון, ה'תשל"ג]

1) כמדומה נאמר לו ברור בהיותו כאן – שענינו במיאמי הוא ביה"ס [אהלי תורה DAY SCHOOL], וכל ההתפתחויות דביה"ס: ישיבה גדולה, גן ילדים, P.T.A. – הפצת היהדות והפצת המעינות הם בראשותו של הרה"ח כו' קאָרף שי' ואלו שהוא (קאָרף) יבחר – שנשלח לשם בשמי לעבודה זו (ובודאי זוכר – שקאָרף הביאו למיאמי, ולא יהי' כפוי טובה). וענינו במיאמי – כמו דהרב גראָנער שי' במעלבורן. ובטוחני שכן ינהג בדיוק.

ובאם יש צורך – יבאר למי שנצרך שכן הוא מנהג ליובאוויטש בכ"מ – שהנשלח ראשונה כו' ואין לשנות.

2) כ"ז שייך ובראשותו של הרב קאָרף – והוא לא יתערב בזה גם לא בחשאי, (כ"א באם יבקשהו קאָרף יסייעו).

ואמרתי אני זה לו פא"פ בהיותו כאן. ובודאי יעשה כן, ובדרכי נועם ושלום. ויודיע עד"ז.

3) המסובב לעיל – הוא ענין בפ"ע, ולא שייך לביה"ס.

4) צ"ל חוו"ד אלו המכירים אותו בטוב ובאופן שלא ישאירו מקום לספק.

5) עפ"ז לא יוכלו לשלוח כלל ת' ממוסדותינו מכאן, כפשוט.

6) אזכיר עה"צ לכהנ"ל.

[לשלוח לו המצו"ב – מהיר ובאוירון]


מצילום כתי"ק, על גליון המכתב מח"י סיון ה'תשל"ג.

כמדומה נאמר לו: למר לנדאו, התומך העיקרי של בית הספר.

זוכר כותב המכתב, שמוסר את רצון מר לנדאו, להרחבת פעילות אהלי תורה לעוד כמה שטחים.

כ"ז שייך שיעורים להורים, לנוער, סטונדטים.

המסובב לעיל השיעורים הנ"ל.

המכירים אותו מועמד להיות סגן מנהל בבית הספר.

עפ"ז אם יתקבלו לישיבה גדולה, תלמידים הלומדים בערב באוניברסיטה.

לשלוח הוראה למזכירות.