ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמד

[ה'תשל"ג]

כדי שלא לעכב התשובה – נמסרה ע"י מביא המכ':

התחזקות הכותב וזוג' תי' – (היינו הורי הבחורה תי') ביר"ש ובקיום המצות בפועל.

בדיקת התפילין והמזוזות (באם לא נבדקו בתוך י"ב חודש).

למצוא ידידים שידברו ג"כ עם הבחורה שזהו אסון – גם בגשמיות – מבהיל וכו'.

באם אפשר שתמשיך לימודי' בשטערן קאַלעדז.

אזכיר עה"צ.


מענה לא' שבתו אינה נוהגת כראוי.