ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תרז

ב"ה, ג' סיון, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי להרה"ח מוה"ר... ומטובם לכתוב לי חוו"ד בזה, ואם מתאים הנ"ל וזוגתו שיחיו להנהגת גן, הנה מהנכון הי' לעזור להם בזה בהלואה ובסיועים אחרים המתאימים, ובמשך הזמן הרי בטח תוכל להיות תועלת גדולה במציאות גן ילדים הנוסד ומתנהל מתאים לרוח חב"ד.

ועל של עתה באתי ועל של עיקר - להודות מקול"ע על הסידור של הלוית אחי ז"ל כדבעי, ויה"ר שמכאן ולהבא זאל מען ניצען איינער דעם אנדערען נאר אויף פרייליכע און געזונטע זאכען.

בברכה - בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות - ולהצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן

א'תרז

הלוית אחי ז"ל: ראה לעיל הערה לאגרת א'תקסו.