ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפג

ב"ה, ג' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לשאלתו אם אפשר ללמוד עם ילדים האותיות והנקודות הידועים להם מכבר קודם שיודעים את כל הנקודות. הנה אין קפידא בזה אף שלכאורה בקל יותר ללמדם כל הנקודות בהמשך אחד מאשר להפסיק באמצע בענינים אחרים, אבל זוהי שאלה חינוכית ויש לפותרה מתאים להתלמידים בכתה שלו ואופן קליטתם את הלימודים.