ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רצג

ב"ה, חג גאולת רבינו אדמו"ר האמצעי

ברוקלין, נ.י.

יו"ד כסלו, תשי"ד

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מג' כסלו, ואחכה לבשו"ט מבריאות זוגתו הרבנית תחי', והרי חדש כסלו מסוגל לזה כי אף הם היו באותו הנס ובפרט לפירוש הרשב"ם (פסחים ק"ח ע"ב) והרי ידוע פי' האריז"ל על הפסוק והימים האלה נזכרים ונעשים, שכשהם נזכרים למטה הרי נעשים כל ההשפעות למעלה ונמשכות גם למטה.

המחכה לבשו"ט.