ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שפח

ב"ה, ו' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מועש"ק וארא. ובשאלותיו:

א) כיון שעד עתה הקפידו על הלימוד ביום הראשון. - לא לו ולליובאוויטש בכלל להיות המכניסים שינוי להתדמות דוקא להחפשים, או גם לא"י.

ב) לימוד עברית בעברית. - ידוע עד כמה נלחמו בזה נשיאינו רבותינו (למרות ה"טענות" של ה"מחנכים" שחפשו כביכול "טובת" התלמידים, וה"ה הנימוקים שמעתיק במכתבו), וטוב וגם נקל יותר שהמועמדות למורות יתלמדו אידיש.

מוסג"פ המאמר שנאמר ביום ההילולא אשתקד, ובטח ינהג בו טוב עין לזכות בו את הרבים.