ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תמו

ב"ה, אדר"ח אד"ר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ המענה שלי להאברך... וכיון שכפי שקבלתי ידיעה יש במדינת אביסיניע לשם נוסעים הם מקום ותקוה להפצת החסידות בפרט וידיעת התורה וקיום המצות בכלל בין תושבי המקום וכפי שכותב הנ"ל הנה הוצאות הנסיעה והאש"ל שם הוא ע"ח הרבנות הראשית, כדאי שימצא בין התלמידים עוד שני להנ"ל (ומובן שצ"ל מתאים ללימוד אומנות השו"ב גם כן) אשר בהיותם שניהם יחד שם בודאי יוכלו לפעול באופן המתאים בהנוגע ליראת שמים וחסידות ולבשו"ט אחכה.

בברכה.

ב'תמו

מוה"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'רנח, ובהנסמן בהערות שם.