ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'תקצח

ב"ה, י"ח ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ומה שכותב אודות מרה שחורה ועצבות. הנה למותר להאריך בענין שכבר נפסק דינו ע"י נשיאינו הק' וכמבואר בתניא ובכ"מ איך שצריך להתרחק בתכלית הריחוק מעצבות ומרה שחורה והדרך לזה הוא היסח הדעת ואם אי אפשר באופן אחר הרי היסח הדעת מעצמו ולחשוב אודות הקב"ה איך שהוא עצם הטוב כו' וכשרוצים באמת ומשתדלים בזה מצליחים וכפסק רז"ל יגעת ומצאת.

בברכת מזל טוב וחג כשר ושמח.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום והנני חותם בשמו.