דף השער
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ז
שיחת יום ד', ז' תשרי ה'תשי"ז.
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשי"ז
שיחת ליל ג' דחול המועד סוכות,
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשי"ז.
יום שמחת תורה, ה'תשי"ז
שיחת יום שמחת תורה ה'תשי"ז.
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ז.
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (התוועדות ב),...
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשי"ז.
ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשי"ז
שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון ה'תשי"ז.
ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו, תשי"ז.
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו ה'תשי"ז.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
ליל ש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו, אחרי קבלת שבת,...
ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשי"ז
שיחת ש"פ וישב, כ"ף כסלו ה'תשי"ז.
מוצש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו, ה'תשי"ז
שיחת מוצש"ק פ' וישב, כ"ף כסלו ה'תשי"ז.
ש"פ מקץ, חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ז
שיחת אור ליום ב' פ' ויגש, ליל נר ה' דחנוכה...
ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ז
שיחת ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ז.