ספריית חב"ד ליובאוויטש

י

כמו שאמר מורנו הבעש"ט נ"ע בפי' המאמר במד"ר (ויקרא פי"ג) אמר ר' אחא וצריך יהודאה לחירובא (חרובין) עביד תתובא, דע"י התשובה באמת בעת צרה ר"ל מהפכין את הצרה עצמה לצהר, דצרה היא מצוקה וחשך וע"י התשובה הנה היא עצמה נהפכת לאור, וכמ"ש{38} ועת צרה היא ליעקב וע"י התשובה הנה וממנה בעצמה יושע41.


-----  הערות  -----

41) סד"ה מה יפית תרצ"ט (ספר המאמרים תרצ"ט ע' 161. ה'שי"ת ע' 211). וראה ספר המאמרים אידיש ע' 55. לקוטי שיחות חלק ב ע' 352.