ספריית חב"ד ליובאוויטש

קטז

אבות פ"ד מ"א: איזהו גבור הכובש את יצרו.

הבעש"ט אמר: איזהו גבור הכובש את יצרו, כובש את יצרו אמרו ולא שוברו, כי שבירת היצר אין זה גבורה כלל, כי בשביל לשבור את היצר די ומספיק שכל הישר, דהשכל הישר מחייב שצריכים לשבור את היצה"ר, אבל ענין הכבוש הוא להשתמש בכחותיו ובמעלותיו, דרב תבואות בכח שור258, ומתנהג בתוקף, וזהו איזהו גבור הכובש את הכחות של יצרו ומשתמש בו בקדושה259.


-----  הערות  -----

258) משלי יד, ד.

259) ספר המאמרים תש"ט ע' 92, ומועתק בזה הסיפּור הקשור בזה (שם): פתאום אמר לי כ"ק אאמו"ר – אאזמו"ר מוהר"ש – מיר האָבן זיך פאַררעדט, זאָג מיר וואָס האָט זיך דיר גע'חלומ'ט באַ דער נאַכט וואָס האָסטו געזעהן, און וואָס האָסטו געהערט אין חלום.

כרגע – מספר כ"ק אאמו"ר – רעד עבר בכל גוי, וארכבותי דא לדא נקשן*, וכנראה אשר גם מראה פני השתנה, כי כ"ק אאמו"ר אמר לי: וואָס ביסטו אַזוי איבערגעשראָקן און פאַרשעמט, דערצייל דבר דבר על אופנו כסדרו.

וועמען פון די וואָס דו האָסט געזעהן אין חלום קאָנסטו זיי.

ואני עודני רועד כולי, ופשוט לא יכולתי לדבר, כי אין מלה בלשוני. כעבור איזה זמן התגברתי על עצמי, ואמרתי:

אלו שהכרתים היו כ"ק אאזמו"ר – צמח צדק – הי' לבוש בבגדי שבת, משי לבן, כ"ק דודי הרב"ש והמהרי"ל, והשאר לא אדע.

כ"ק אאמו"ר – אאזמו"ר – שאלני איך הי' מושבם, ואמרתי לו: שנים ישבו בראש השלחן, ואחוריהם ישבו שבעה אנשים מימינו של היושב בימין ישבו שני אנשים ואחריהם דודי כ"ק מהרי"ל, ומשמאלו של היושב בשמאל ישב כ"ק אאזמו"ר ואצלו כ"ק דודי הרב"ש.

כ"ק אאמו"ר אמר לי, כי שנים היושבים בראש השולחן הם הבעש"ט – מימין והרב המגיד ממעזריטש – משמאל, והאנשים היושבים אחוריהם, הנה שלשה הם מתלמידי הבעש"ט, וארבעה מתלמידי הרב המגיד, כ"ק אאזמו"ר הזקן ישב מימין הבעש"ט ואצלו כ"'ק אאזמו"ר – האמצעי – ואצלו אחי, דודך מהרי"ל, כ"ק אאמו"ר ישב אצל הרב המגיד מול כ"ק אאזמו"ר הזקן ואצלו אחי, דודך הרב"ש.

מה שמעת – שאלני כ"ק אאמו"ר – והאם אתה זוכר מה ששמעת [ההמשך בפנים].

-----שולי הגליון-----

*) ע"פ דניאל ה, ו.