ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמג

אין אַ געוויסע תורה זאָגט דער בעש"ט פאַר דער חבריא קדישא, אַז דורך דער עבודה פון מסירות נפש אויף אהבת ישראל איז מען זוכה צו גילוי מ"ה שבנשמה מער ווי דורך דער טיפסטער השגה-עבודה אין אלקות307.


-----  הערות  -----

307) ספר המאמרים אידיש ע' 214.