ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנו

העבודה פשוטה בפשיטות העבודה בקיום התומ"צ דאנשים פשוטים הוא כלי לעצם הפשוט יתברך ויתעלה327.


-----  הערות  -----

327) ספר המאמרים תרצ"ו ע' 13. וראה גם שיחת יב תמוז תש"ח ס"ל (ספר השיחות תש"ח ע' 248).