ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסה

התפלה שאנו מתפללים בכאן מתערבות באוירא מסאבא של ארץ העמים, ויכול להיות אשר התפילות דכאן אינה עולה כלל כמ"ש342 בשם הבעש"ט343.


-----  הערות  -----

342) ראה שבחי הבעש"ט (מהדורת הורודצקי – תש"ז) ע' קו. שבחי הבעש"ט כת"י (ירושלים, תשמ"ב) ע' 85.

343) מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים ע' כז.