ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסו

ביטול

הבעש"ט כינה לו344 במשל אותיות באופן ערך ביטול אות א' מן המח' לגבי מהות הנפש עצמה כן ערך ביטול אוא"ס ב"ה המהווה עולמות אבי"ע לגבי עצם המאור המאציל ית' בעצמו'345.


-----  הערות  -----

344) להארת אוא"ס ב"ה ראשית הקו.

345) מאמרי אדמו"ר הזקן ענינים ע' שכח. וממשיך שם: ויש לכינוי זה סמך מדרז"ל בתושבע"פ ע"פ בי"ה ה' צור עולמים בי"ה [אוצ"ל: בה"א] נברא העולם הזה וביו"ד נברא העוה"ב כו' וד"ל.