ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעג

דיבור

כל הגה היוצא מפי אחד מישראל, בין איש בין אשה, בין זקן בין צעיר, בין גדול בידיעת התורה ובין עני בדעת ובור, הנה אם הוא לשם ה' בהנוגע לחזוק היהדות, הרבצת התורה ואהבת ישראל הוא יקר וחביב לצור עולמים355.


-----  הערות  -----

355) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ה ע' תל.