ספריית חב"ד ליובאוויטש

קעח

הנחות העולם

מי שנמשך אחרי הנחות העולם הנה עיוות ועיקום זה גורם כמה מכשולים וצריך לתשובה שהיא חרטה על העבר וקבלה טובה על להבא, ומורנו הבעש"ט נ"ע מפרש את המכשולים שהם ענינים בלתי מסודרים בעבודה וזה בא מהעון שהוא העיוות והעיקום בטעותי העבודה ולתקן זה הוא ע"י התשובה עילאה שהוא לתקן ולסדר נפשו364.


-----  הערות  -----

364) ספר המאמרים תש"ה ע' 30.