ספריית חב"ד ליובאוויטש

קצג

ופי' מורנו הבעל שם טוב נ"ע דההתעוררות הפּנימית בהצעקה דתקיעת שופר שצועקים אבא אבא לא תהי' על העקתא שהוא הצער והמיצר מגודל היסורים שמהעבר כ"א הצעקה בתחנון אבא הצילני אבא רחמני390.


-----  הערות  -----

390) ספר המאמרים תש"ה ע' 1. ומוסיף שם: ועם היות שהקריאה באה מסיבת המיצר והדוחק דלכן הנה הקריאה לשם י"ה הנה כאשר הקריאה היא בצעקת תחנונים הנה העני' של מעלה היא מהמרחב דשם י"ה.