ספריית חב"ד ליובאוויטש

ר

דער בעש"ט האָט געזאָגט, אַז זיין נוי סוכה זיינען פּשוט'ע קבלת עול אידען, וואָס זיינען גורם אַ שמחה למעלה מיט זייער שמחה של מצוה מצד אמונה פּשוטה413.


-----  הערות  -----

413) ספר השיחות תש"ו ע' 3.