ספריית חב"ד ליובאוויטש

רו

חיצוניות

ידוע מהבעש"ט והמגיד ז"ל ששרש החיצוניות גבוהות מהפנימיות422.


-----  הערות  -----

422) מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ד ע' קכו. וממשיך שם: דזהו הוראה על גובה מדריגות שרש החיצוניות מאחר שירדה כ"כ בלבושי' והעלמות עד למטה מטה כידוע שכל הגבוה יותר יוכל להשפיל עצמו כו'.