ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריא

דער בעש"ט האָט מגלה געווען אַז די כונה פון ירידת הנשמה בגוף איז אויף ליכטיג מאַכן די וועלט דורך עבודת הרבים דוקא427.


-----  הערות  -----

427) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ח ע' תקא.