ספריית חב"ד ליובאוויטש

ריג

אַ נשמה לערנט תורה מפי הקב"ה אין מתיבתא דרקיע און הקב"ה שיקט אַראָפּ די נשמה אויף דער וועלט ניט נאָר צוליב לערנען תורה נאָר אויך צוליב מאַכן פון אנ"י אי"ן. אפילו דער וואָס איז באמת אַ אנ"י פון תורה און מצוות באַדאַרף מען פון דעם אנ"י מאַכן אי"ן. ווי מען איז באמת גאָרנישט לגבי די תמימות'דיגע פּשטות פון דעם פּשוט'ן אידן430.


-----  הערות  -----

430) ספר הזכרונות ח"א ע' 345. ספר השיחות תש"א ע' 150.