ספריית חב"ד ליובאוויטש

רטו

כחות הנעלמים

המשל מהבעש"ט מאנשי העיר שסמכו על הגיבור, שעי"ז שהתבוננו אח"כ שאין להשען על הגיבור נתעוררו בהם כחות עצומים ונפלאים435.


-----  הערות  -----

435) אגרות-קודש כ"ק אדמו"ר זי"ע חלק טז ע' מא.