ספריית חב"ד ליובאוויטש

רכ

קודם ההסתלקות צוה הבעל שם טוב לנגן את ההתעוררות-רחמים-רבים ניגון שחיבר הצדיק ר' מיכעלע מזלאָטשוב וכשכלו לנגן הואיל הבעש"ט לאמר:

איך בין מבטיח לדורותיכם אַז ווען און וואו און ווער עס וועט זינגען דעם התעוררות-רחמים-רבים ניגון מיט אַ תשובה התעוררות איז אין וואָס פאַר אַ היכל איך וועל זיין וועל איך הערן. – עס געפינען זיך מלאכים וואָס בריינגען ידיעות און בשורות צו נשמות – און איך וועל אויך מיט זינגען און מעורר רחמים רבים זיין אויף די בעלי תשובה זינגער441.


-----  הערות  -----

441) ספר השיחות תש"ג ע' 169. ומועתק בזה דברי כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע שם: קבלה בידינו אשר ניגון זה קראו הבעש"ט נ"ע בשם התעוררות-רחמים-רבים ניגון.

אויף דעם ניגון האָט מיר דער טאַטע – הוד כ"ק אאזמו"ר אדמו"ר מוהר"ש – געזאָגט, אַז עס איז בקבלה, וואָס ער האָט געהערט פון פאָטער – הוד כ"ק אדמו"ר צמח צדק – בשם כ"ק זקנו אדמו"ר הזקן וואָס דער רבי האָט מקבל געווען ממורו הרב המגיד ממעזריטש שהוא הי' נוכח באותו מעמד אשר קודם ההסתלקות [ההמשך בפנים].