ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמד

כשהי' הצמח צדק בן תשע שנים אמר לו רבינו הזקן: קבלתי ממורי (הרב המגיד ממעזריטש) שקבל ממורו (הבעש"ט) בשם מורו הידוע אשר מיום שני דר"ח אלול עד יום הכיפּורים, יאמרו בכל יום ויום במשך היום שלשה קאַפּ' תהלים, וביום הכיפּורים שלשים וששה קאַפּ': ט' קודם כל נדרי, ט' קודם השינה, ט' אחר מוסף, ט' אחר נעילה. ומי שלא התחיל ביום ב' דר"ח, יתחיל באותו יום שהוא עומד בו, ואת אשר החסיר ישלים11.


-----  הערות  -----

11) "היום יום" א אלול. קובץ מכתבים בסו"ס תהלים אהל יוסף יצחק ע' 208. ומוסיף שם: אבל לא יותר משלשה קאַפּיטלעך בכל יום.