ספריית חב"ד ליובאוויטש

רמו

אתה הראת

דער בעש"ט פלעגט בעת די הקפות שמע"צ און שמח"ת זאָגען אַליין פיל פון די פּסוקים אתה הראת, אמאל פלעגט ער אויך מבאר זיין די פסוקים, און א טייל פון די פסוקים פלעגט ער מכבד זיין צו זאָגן די חברי' קדישא הן שמע"צ און הן שמח"ת13.


-----  הערות  -----

13) ספר השיחות תש"ד ע' 31.