ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנד

מקוה

בשם מורנו הבעש"ט אַז ערב שבת, ערב יום טוב ווי אויך שבת ויום טוב אין דער פרי גייט מען אין מקוה24.


-----  הערות  -----

24) ספר השיחות תש"ב ע' 19. ושם לפנ"ז: חסידים זיינען זיך נוהג טובל זיין זיך קודם תפלת שחרית די"ט כסלו כמנהג המקובל מחסידים הראשונים [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] די טבילה במקוה שבת פאַרן דאַוונען האָבן חסידים הראשונים געהאַלטן פאַר אַ סגולה צו דאַוונען בהתבוננות והתעוררות של דבקות.