ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנה

נסיעות

מההפרש בין הנהגת הבעש"ט להנהגת המגיד, כי הבעש"ט הי' עסוק בנסיעות שונות, והמגיד ישב בביתו25.


-----  הערות  -----

25) "היום יום" ג כסלו (מאגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג ע' תג). וראה שיחת יום ב' דחג השבועות תש"מ.