ספריית חב"ד ליובאוויטש

רנו

עבודתו של הבעש"ט היתה להמשיך אלקות מלמעלה למטה. ולכן בהיותו נסתר הי' מסבב מעיר לעיר ומכפר לכפר, וגם לאחר התגלותו עשה כמה מסעות – בכדי לגלות ולפרסם אלקותו ית' גם לאנשים פשוטים, ועד שהי' מקרב גם אינם יהודים ופחותי הערך שבהם [כידוע שהראה קירוב ואהבה לגזלנים], ויתירה מזו: שאהבתו היתה גם לחי וצומח26.


-----  הערות  -----

26) שיחת יום ב' דחג הסוכות תשכ"ג.