ספריית חב"ד ליובאוויטש

רס

ספירת העומר

מורנו הבעש"ט און הרב המגיד איז געווען דרכם בקדש, אַז ספירת העומר פלעגט יעדער פון זיי, בזמן נשיאותו, סופר זיין בתור עובר לפני התיבה בבית הכנסת32.


-----  הערות  -----

32) ספר השיחות תש"ו ע' 20.