ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסב

קידוש

דעם בעש"ט'ס קידוש איז דאָך אַ קידוש ביז איבער אַ יאָר ערב ראש השנה, וואָרום וואָס איז דעם בעש"ט'ס קידוש, אויף לקדש את העולם46.


-----  הערות  -----

46) ספר השיחות תרפ"ו ע' 104 ואילך. ושם לפנ"ז: אצל הבעש"ט הי' נהוג קידוש באחרון של פסח . . סיפר אחד שבמקומם אצל החסידים דפולין ג"כ נהוג הקידוש והוא נמשך עד השעה השמינית בלילה. ואמר כ"ק אדמו"ר: מערניט ביז אַכט אַזייגער באַיי דער נאַכט? [ההמשך בפנים].