ספריית חב"ד ליובאוויטש

רסג

קירב אנשים פשוטים

הבעש"ט קירב מאד את אנשים פשוטים, והרב המגיד אמר כי לו ידע הבעש"ט בהיותו בעלמא דין מה שפועל בקירובו את אנשים פשוטים כמו שיודע עתה, הי' הקירוב שלו באופן אחר. ובאמת הי' הקירוב של הבעש"ט לאנשים פשוטים באופן שלמעלה מהשכל47.


-----  הערות  -----

47) ספר השיחות תרצ"ו ע' 148.