ספריית חב"ד ליובאוויטש

כז

בהר כה, ב: ושבתה הארץ.

דער פירוש על פי תורת הבעל שם טוב: ושבתה הארץ – שביתה וביטול אין ארץ90; מען טראָגט אַריין שביתה אין די ענינים ארציים גופא91.


-----  הערות  -----

90) ראה תולדות יעקב יוסף ר"פ בהר.

91) לקוטי שיחות חלק א ע' 275.