ספריית חב"ד ליובאוויטש

ער

חסידי כ"ק הרה"ח רמ"מ מוויטעבסק ששמעו מפי קדשו אשר שנת תנ"ח הנה סימנו נח"ת וחת"ן אשר בשנה ההיא נולד מורנו הבעש"ט. חד משמי שמיא נח"ת שזה חת"ן נחות דרגא, ובזה נחת רוח למטה שנחת רוח חדשה בעולם זה, כלומר דרך בעבודה איך לעשות נחת רוח לו ית'5.


-----  הערות  -----

5) לקוטי דיבורים ח"א לא, ב.