ספריית חב"ד ליובאוויטש

רעג

הרה"ח רד"ץ9 סיפר שהוא שמע מאביו הרה"ח הרב ר"פ10 שהוא שמע מהחסיד הישיש ר' יעקב האָראָדאָקער שהי' מקושר להרה"ק רמ"מ זצ"ל והוא שמע מכ"ק הרה"ק רמ"מ זצ"ל כי הבעש"ט נולד ח"י אלול תנ"ח, וואָס דער סימן פון דעם יאָר איז נח"ת און חת"ן, און דעם יאָר וואָס דער בעש"ט איז געבוירן געוואָרן האָט מען געדרוקט דעם צווייטן מאָל דעם של"ה הקדוש בעיר אַמשטרדם11.


-----  הערות  -----

9) הרה"ג הרה"ח ר' דוד צבי חן. ראה אודותו – ספר השיחות תרצ"א ע' 223 הערה 131.

10) הרה"ג הרה"ח ר' פרץ חן. ראה אודותו – ספר השיחות שם ע' 221 הערה 111.

11) לקוטי דיבורים ח"א לה, א. וכ"ה בספר השיחות תש"א ע' 132. תש"ג ע' 146.