ספריית חב"ד ליובאוויטש

רפג

בהיות הבעש"ט כבן אחת עשרה שנה בשנת תס"ט נכנס בחבורת הצדיקים הנסתרים, ובהיותו כבן ארבע עשר בשנת תע"ב יסד את שיטתו, ודורשי רשומות מצאו רמז במספר שנת התחלת שיטת מורנו הבעש"ט תע"ב31.


-----  הערות  -----

31) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ע' רצב. וממשיך שם: בסעודת יום שני דחג השבועות תקל"ד סיפר הרה"צ הרמ"מ מהאָראָדאָק, את אשר שמע מאת מורו ורבו מורנו הרב המגיד ממעזריטש בשם הישיש ר' מרדכי הצדיק – או כמו שהיו קוראים אותו בימי אברכותו – בשנות ת"נ-ת"ס – ר' מרדכי הנסתר, אשר בעבור כחמש עשרה שנה מאז אשר החבורה קדישא קיבלה שיטתו של ישראל הצעיר, וראו גודל עוצם מעלת התועלת אשר הביאה, קרא הישיש הצדיק ר' מאיר את הצעיר ר' ישראל הצדיק והניח ידיו על ראשו, ואמר תבוא עליך ברכה, עבור שיטתך באהבת ישראל.

החבורה קדישא – סיים הרב המגיד – עשו ציון ורמז בהר"ת דברכת הצדיק הר' מאיר, תבא עליך ברכה שהוא מספר השנה דשנת תע"ב, אשר אז יסד מורנו הבעש"ט נ"ע את שיטתו החדשה באהבת ישראל.

וראה לקוטי שיחות חלק יד ע' 323 הערה *52: להעיר מהתחלת פעולות הבעש"ט בגמ"ח בשנת "תבוא עליו ברכה". וראה לקמן סימן רצד.